tho hà văn đạo

By Hà Văn Đạo

Hành trình ca tình vi

                                            

Mi tiếng thì thm đều nở rộ trong đêm

Môi hôn thườn thượt

Tiếng rỉ rả thườn thượt

Những cuộc tình vội

Buông nhau

Bật khóc.

Khuôn ngực đổi sắc dáng đi thay điệu

Tiếng òng ọc trong đêm

Những cuộc tình vội

Bật cười thoả thích

More...

Chúc mừng bạn!

By Hà Văn Đạo

Nếu bạn có thể đọc được bài viết này có nghĩa là quá trình đăng ký đã thành công và bạn đã có thể bắt đầu blogging

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'9491','3htmdocb3v5c9n849bc61fi551','0','Guest','0','54.167.243.214','2018-08-20 00:52:11','/news/page-6.html')